bảo quản đá chrysoberyl

Đặc tính và công dụng của đá quý phong thủy: Mắt Mèo (Chrysoberyl)

Chrysoberyl

Khi nhìn vào viên cabochon chrysoberyl mắt mèo, ta thấy một dải rực sáng phản chiếu quét ngang qua phần